HP Gömülü Web Sunucusunu kullanma

Yönetim ve bakım

Ürün durumunu görüntülemek, ürün ağ ayarlarını yapılandırmak ve yazdırma işlevlerini ürünün kontrol paneli yerine bilgisayarınızdan yönetmek için HP Gömülü Web Sunucusunu kullanın. Aşağıda Gömülü Web Sunucusunu kullanarak yapabileceğiniz işlemlere bazı örnekler verilmiştir:


Ürün durum bilgilerini görüntüleme.

Tüm sarf malzemelerinin kalan ömrünü belirleme ve yenilerini sipariş etme.

Tepsi yapılandırmalarını görüntüleme ve değiştirme.

Ürün kontrol paneli menüsü yapılandırmasını görüntüleme ve değiştirme.

İç sayfaları görüntüleme ve yazdırma.

Ürün ve sarf malzemeleri olayları hakkında bildirim alma.

Ağ yapılandırmasını görüntüleme ve değiştirme.

HP Gömülü Web Sunucusunu kullanabilmeniz için Windows, Mac OS ve Linux (yalnızca Netscape) sistemlerinde Microsoft Internet Explorer 5.01 veya sonraki sürümlerine ya da Netscape 6.2 veya sonraki sürümlerine sahip olmanız gerekir. HP-UX 10 ve HP-UX 11 için Netscape Navigator 4.7 gereklidir. HP Gömülü Web Sunucusu, ürün IP tabanlı bir ağa bağlı olduğunda çalışır. HP Gömülü Web Sunucusu IPX tabanlı ürün bağlantılarını desteklemez. HP Gömülü Web sunucusunu açmak ve kullanmak için Internet erişiminiz olması gerekmez.

Ürün ağa bağlandığında, HP Gömülü Web Sunucusu otomatik olarak kullanılabilir duruma gelir.

Bu bölümde aşağıdaki konular hakkında bilgiler verilmektedir:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 HP Gömülü Web Sunucusunu kullanma