Windows’ta sayfa yönünü seçme

Yazdırma görevleri

1.
Yazılım programındaki Dosya menüsünde Yazdır‘ı tıklatın.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word file tr Windowsta sayfa yönünü seçme

2.
Ürünü seçin ve ardından Özellikler veya Tercihler düğmesini tıklatın.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word properties tr Windowsta sayfa yönünü seçme

3.
Son İşlem sekmesini tıklatın.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print finishing auto tr Windowsta sayfa yönünü seçme

4.
Yön alanında Dikey veya Yatay seçeneğini belirtin..

Sayfa görüntüsünü ters yazdırmak için 180 derece döndür seçeneğini belirtin.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print finishing orientation tr Windowsta sayfa yönünü seçme

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Windows’ta sayfa yönünü seçme