Kontrol paneli ileti türleri

Sorunları giderme

Ürünün durumunu veya sorununu gösterebilecek dört tür kontrol paneli iletisi vardır.


İleti türü
Açıklama
Durum iletileri
Durum iletileri, ürünün geçerli durumunu yansıtır. İletiler, sizi normal ürün çalışması konusunda bilgilendirir; bu iletileri temizlemek için kullanıcı etkileşimi gerekmez. Ürün durumuyla birlikte değişirler. Ürün çevrimiçi durumda hazırsa, meşgul değilse ve bekleyen uyarı iletisi yoksa, Hazır durum iletisi görüntülenir.
Uyarı iletileri
Uyarı iletileri size veri ve baskı hatalarını haber verir. Bu iletiler genellikle Hazır veya durum iletileriyle dönüşümlü olarak görüntülenir ve siz Tamam düğmesine basana kadar kalır. Bazı uyarı iletileri silinebilir. Silinebilir Uyarılar menüsündeki Ekran Ayarları menüsü İş seçeneğine ayarlanmışsa bir sonraki baskı işi bu iletileri siler.
Hata iletileri
Hata iletileri, kağıt ekleme veya sıkışmaları giderme gibi bir takım eylemlerin yerine getirilmesi gerektiğini bildirir.
Bazı hata iletileri otomatik devam edebilir özelliktedir. Ekran Ayarları menüsündeki Devam Edilebilir Olaylar menüsü Otomatik Devam seçeneğine ayarlanmışsa, ürün 10 saniye süreyle otomatik devam edebilir bir hata iletisi çıktıktan sonra normal çalışmasına devam eder.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Kontrol paneli ileti türleri NOT:

10 saniyelik otomatik olarak devam edebilir hata iletisi esnasında herhangi bir düğmeye basılırsa, otomatik devam etme özelliği geçersiz kılınır ve düğmenin işlevi geçerli olur. Örneğin Durdur HP LaserJet 600 M601 M602 M603 stop Kontrol paneli ileti türleri düğmesine basıldığında yazdırma duraklatılır ve yazdırma işini iptal etme seçeneği sunulur.

Kritik hata iletileri
Kritik hata iletileri size ürün arızasını bildirir. Bu iletilerin bazılarını ürünü açıp kapatarak temizleyebilirsiniz. Bu iletiler Otomatik Devam ayarından etkilenmez. Kritik hata devam ederse, servis gerekir.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Kontrol paneli ileti türleri