Ürün kağıt almıyor

Sorunları giderme

Ürün tepsiden kağıt almıyorsa, şu çözümleri deneyin.

1.
Ürünü açın ve sıkışmış kağıtları çıkarın.
2.
Tepsiye, işinize uygun boyutta kağıt yerleştirin.
3.
Tepsideki kağıt kılavuzlarının kağıt boyutuna göre ayarlandığından emin olun. Kılavuzları tepsi içindeki doğru girintilere denk getirin.
4.
Ürünün, kağıdı elle beslemek üzere bir istemi onaylamanızı bekleyip beklemediğini görmek için ürün kontrol paneline bakın. Kağıt yükleyin ve devam edin.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Ürün kağıt almıyor