HP ürünü olmayan baskı kartuşları hakkındaki HP ilkeleri

Sarf malzemelerini yönetme

Hewlett-Packard Company, ister yeni ister yeniden üretilmiş olsun, HP olmayan baskı kartuşlarının kullanılmasını önermez.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note HP ürünü olmayan baskı kartuşları hakkındaki HP ilkeleri NOT:

HP ürünü olmayan baskı kartuşlarının neden olduğu hasarlar HP garanti ve servis sözleşmeleri kapsamında değildir.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 HP ürünü olmayan baskı kartuşları hakkındaki HP ilkeleri