Avbryta en utskrift med Windows

Utskriftsuppgifter

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Avbryta en utskrift med Windows OBS!

Om utskriften har pågått länge kanske du inte kan avbryta den.

1.
Om utskriften pågår avbryter du den så här:
a.
Tryck på knappen Stoppa HP LaserJet 600 M601 M602 M603 stop Avbryta en utskrift med Windows på kontrollpanelen.
b.
Du uppmanas bekräfta att jobbet ska avbrytas. Tryck på knappen OK.
2.
Du kan också avbryta en utskrift från ett program eller en utskriftskö.

Program: Normalt visas en dialogruta på skärmen, med vars hjälp du kan avbryta utskriften.

Utskriftskö: Om en utskrift väntar i en utskriftskö (datorns minne) eller i utskriftsbufferten kan du radera utskriften där.

Windows XP, Server 2003 eller Server 2008: Klicka på Start, Inställningar och sedan på Skrivare och faxar. Dubbelklicka på symbolen för produkten för att öppna fönstret, högerklicka på den utskrift som du vill avbryta och klicka sedan på Avbryt.

Windows Vista: Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och klicka sedan under Maskinvara och ljudSkrivare. Dubbelklicka på symbolen för produkten för att öppna fönstret, högerklicka på den utskrift som du vill avbryta och klicka sedan på Avbryt.

Windows 7: Klicka på Start och sedan på Enheter och skrivare. Dubbelklicka på symbolen för produkten för att öppna fönstret, högerklicka på den utskrift som du vill avbryta och klicka sedan på Avbryt.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Avbryta en utskrift med Windows