Konfigurera ett fack på kontrollpanelen

Papper och utskriftsmaterial

Du kan också konfigurera facken för typ och storlek utan en uppmaning från skrivaren.

1.
Tryck på knappen Hem HP LaserJet 600 M601 M602 M603 home Konfigurera ett fack på kontrollpanelen.
2.
Öppna menyn Fack.
3.
Tryck på nedåtpilen HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow down Konfigurera ett fack på kontrollpanelen så att inställningen för storlek eller typ för önskat fack markeras och tryck sedan på knappen OK.
4.
Tryck på uppåtpilen HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow up Konfigurera ett fack på kontrollpanelen eller nedåtpilen HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow down Konfigurera ett fack på kontrollpanelen för att markera storlek eller typ. Om du ställer in en egen storlek väljer du en måttenhet och anger sedan måtten X och Y.
5.
Tryck på knappen OK så sparas ditt val.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Konfigurera ett fack på kontrollpanelen