Deklaracija o usklađenosti

Informacije o propisima

Deklaracija o usklađenosti
prema standardu ISO/IEC 17050-1 i EN 17050-1
Ime proizvođača:
Hewlett-Packard Company
DoC#: BOISB-1101-00-rel.1,0
Adresa proizvođača:
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA
izjavljuje da je proizvod
Ime proizvoda:
HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 i M603
 
Obuhvata:
CE998A – ulazno ležište za 500 listova
CF062A – jedinica za dvostrano štampanje
Kontrolni broj modela2)
BOISB-1101-00
Opcije proizvoda:
SVE
Kertridži za štampanje:
CE390A, CE390X
u skladu sa sledećim Specifikacijama proizvoda:
BEZBEDNOST:
IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006 +A11
IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Laserski/LED proizvod klase 1)
IEC 62311:2007 / EN62311:2008
GB4943-2001
EMC:
CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 – Klasa A1), 3)
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:2008
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC naslovi 47 CFR, deo 15 klasa A1)/ ICES-003, tema 4
GB9254-2008, GB17625.1-2003
Dodatne informacije:
Ovaj proizvod je u skladu sa zahtevima EMC direktive 2004/108/EC i direktive 2006/95/EC o niskom naponu i, u skladu s tim, nosi znak CE HP LaserJet 600 M601 M602 M603 ce mark 5mm Deklaracija o usklađenosti.
Ovaj uređaj je u skladu sa delom 15 pravilnika FCC. Pri radu se moraju poštovati sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne sme da izaziva štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da izazovu neželjen rad.
1.
Proizvod je testiran sa tipičnom konfiguracijom i Hewlett-Packard računarskim sistemima.
2.
Iz kontrolnih razloga, ovom proizvodu je dodeljen Kontrolni broj modela. Ovaj broj ne bi trebalo mešati sa imenom proizvoda ili brojem (brojevima) proizvoda.
3.
Ovaj uređaj ispunjava zahteve standarda EN55022 i CNS13438, klasa A, pri čemu se primenjuje sledeće: „Upozorenje – Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod mreže da izazove radio smetnje; u tom slučaju može biti potrebno da korisnik preduzme odgovarajuće mere“.
Boise, Idaho USA
Septembar 2011.
Samo za teme o propisima:
Kontakt u Evropi:
Lokalno Hewlett-Packard prodajno predstavništvo i servis ili Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034, Böblingen (FAKS: +49-7031-14-3143) www.hp.eu/certificates
Kontakt u SAD:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (telefon: 208-396-6000)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Deklaracija o usklađenosti