Informacije o blagovnih znamkah in avtorskih pravicah

Tiskalniki HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 in M603 Series

Avtorske pravice in licenca

© 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Prepovedana je reprodukcija, prilagajanje ali prevajanje dokumenta brez predhodnega pisnega dovoljenja, razen v primerih, ki jih dovoljujejo zakoni o avtorskih pravicah.

Te informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Garancije za izdelke in storitve podjetja HP so navedene v garancijskih izjavah, ki so priložene izdelkom in storitvam. Informacij na tem mestu ni mogoče razlagati kot dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali izpuste v tem dokumentu.

Številka dela: CE988-90923

Edition 3, 11/2011

Zaščitene znamke

Microsoft®, Windows®, Windows® XP in Windows Vista® so v ZDA zaščitene blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation.

ENERGY STAR in oznaka ENERGY STAR sta znamki, registrirani v ZDA.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Informacije o blagovnih znamkah in avtorskih pravicah