Používanie klávesovej skratky pre tlač v systéme Windows

Tlačové úlohy

1.
V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na položku Print (Tlačiť).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word file sk Používanie klávesovej skratky pre tlač v systéme Windows

2.
Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word properties sk Používanie klávesovej skratky pre tlač v systéme Windows

3.
Kliknite na kartu Klávesové skratky pre tlač.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print shortcuts sk Používanie klávesovej skratky pre tlač v systéme Windows

4.
Vyberte jednu zo skratiek a potom kliknite na tlačidlo OK.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Používanie klávesovej skratky pre tlač v systéme Windows POZNÁMKA:

Po zvolení skratky sa na ostatných kartách ovládača tlače zmenia príslušné nastavenia.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print shortcuts select sk Používanie klávesovej skratky pre tlač v systéme Windows

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Používanie klávesovej skratky pre tlač v systéme Windows