Tlač prvej alebo poslednej strany na odlišný papier v systéme Windows

Tlačové úlohy

1.
V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na položku Print (Tlačiť).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word file sk Tlač prvej alebo poslednej strany na odlišný papier v systéme Windows

2.
Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word properties sk Tlač prvej alebo poslednej strany na odlišný papier v systéme Windows

3.
Kliknite na kartu Papier a kvalita.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print paper quality sk Tlač prvej alebo poslednej strany na odlišný papier v systéme Windows

4.
V oblasti Špeciálne strany kliknite na možnosť Vytlačiť stránky na odlišný papier a potom na tlačidlo Nastavenia.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print pq different paper sk Tlač prvej alebo poslednej strany na odlišný papier v systéme Windows

5.
V oblasti Strán v dokumente vyberte možnosť Prvá alebo Posledná.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print pq special first sk Tlač prvej alebo poslednej strany na odlišný papier v systéme Windows

6.
V rozbaľovacích zoznamoch Zdroj papiera a Typ papiera zvoľte správne možnosti. Stlačte tlačidlo Pridať.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print pq special source type sk Tlač prvej alebo poslednej strany na odlišný papier v systéme Windows

7.
Ak tlačíte tak prvé ako aj posledné stránky na odlišný papier, zopakujte kroky 5 a 6 a zvoľte možnosti pre druhú stránku.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print pq special last sk Tlač prvej alebo poslednej strany na odlišný papier v systéme Windows

8.
Stlačte tlačidlo OK.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print pq special ok sk Tlač prvej alebo poslednej strany na odlišný papier v systéme Windows

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Tlač prvej alebo poslednej strany na odlišný papier v systéme Windows